Đóng

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông, Thông báo cổ đông, Thông tin 1369, Tin tức

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu kí chứng khoán

Để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây Dựng 1369 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau.

Link tải văn bản phía dưới:

Tài liệu

Hotline: 0220 389 1898