C69: đẩy mạnh phát triển hoạt động khai thác và kinh doanh đá xây dựng năm 2017

Theo thông tin từ Bộ Xây Dựng, tổng trữ lượng đá có tại nước ta vào khoảng 34.3 tỷ m3 đá macma các loại; 5 tỷ...