Ngành xây dựng Hải Dương năm 2016 tăng trưởng 9.9%

Theo tổng cục thống kê Hải Dương, trong năm 2016, khu vực Công nghiệp xây dựng tăng trưởng 10.4% (công nghiệp +10.4% và xây dựng +9.9%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 của Tổng Cục thống kê Hải Dương, […]