Đóng

Tài liệu

Ngày Tài liệu Tải về
30/07/2022 BCTC hợp nhất quý II năm 2022
30/07/2022 BCTC tổng hợp quý II năm 2022
29/07/2022 CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022.   Tải về
29/07/2022 CBTT Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty.   Tải về
29/07/2022 CBTT Danh sách cổ đông lớn   Tải về
20/06/2022 CBTT v.v Ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.   Tải về
20/06/2022 CBTT Quyết định số 160/QĐ-XPVPHC của UBCKNN ngày 13/06/2022 v/v Xử phạt vi phạm hành chính của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.   Tải về
13/06/2022 CBTT Đính chính NQ HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT 11/02/2022 về việc Giao dịch với các bên liên quan.   Tải về
08/06/2022 CBTT về NQ HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét và BCTC năm 2022.   Tải về
01/06/2022 CBTT về việc Công ty TNHH Toàn Thắng chính thức trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.
25/05/2022 CBTT NQ số 05/2022/NQ-HĐQT về việc Thông qua Quy chế Công bố thông tin Công ty CPXD 1369
24/05/2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Lê Thị Thùy Linh
20/05/2022 CBTT NQ HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 20/05/2022 về việc Thông qua việc triển khai góp vốn vào Công ty TNHH Toàn Thắng
29/04/2022 BCTC hợp nhất quý I năm 2022
29/04/2022 BCTC tổng hợp quý I năm 2022
Hotline: 0220 389 1898