Đóng

Tài liệu

Ngày Tài liệu Tải về
16/09/2021 CBTT về Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.
15/09/2021 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
15/09/2021 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
10/09/2021 NQ số 10/NQ-HĐQT về việc Thông qua chủ trương khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La   Tải về
01/09/2021 Đính chính Thông báo số 57/TB-1369 về ngày đăng ký cuối cùng nhận chi trả cổ tức 2020
01/09/2021 Đính chính Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền 2020
30/08/2021 CBTT NQ HĐQT số 09/NQ-HĐQT v/v thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 cho 02 dự án tại tỉnh Lâm Đồng và Ninh Bình.
28/08/2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền.
28/08/2021 CBTT Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT v/v chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020
23/08/2021 BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021
23/08/2021 BCTC tổng hợp soát xét bán niên 2021
16/08/2021 Ðính chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021
30/07/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021
30/07/2021 Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2021
30/07/2021 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Hotline: 0220 389 1898