Đóng

Thông tin báo chí

Thông tin báo chí, Tin thị trường, Tin tức

Phạm Thị Thế – Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc – Đăng ký bán 867.000 CP

PHẠM THỊ THẾ – ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ BÁN 867.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thế

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

– Mã chứng khoán: C69

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 867.000 CP (tỷ lệ 17,34%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 867.000 CP

– Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu lại danh mục đầu tư

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/05/2018

– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2018

(Nguồn: hnx.vn)

Hotline: 0220 389 1898