Đóng

Tin thị trường

Triển vọng xuất khẩu đá xây dựng tại Việt Nam

Theo quyết định được ban hành bởi Thủ tướng Chính Phủ về quy hoạch tổng thể về phát triển ngành vật liệu xây dựng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tổng nhu cầu đá xây dựng cả nước trong năm 2016 ước đạt 135 triệu m3 và có thể tăng lên 181 […]

Hotline: 0220 389 1898