Đóng

Tin thị trường

Tin thị trường, Tin tức

Ngành xây dựng Hải Dương năm 2016 tăng trưởng 9.9%

Theo tổng cục thống kê Hải Dương, trong năm 2016, khu vực Công nghiệp xây dựng tăng trưởng 10.4% (công nghiệp +10.4% và xây dựng +9.9%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 của Tổng Cục thống kê Hải Dương, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá 2010) ước tăng 7,9% so với năm 2015, cao hơn bình quân cả nước (cả nước ước tăng dưới 6,5%); trong đó, giá trị tăng thêm (tính cả thuế) khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,6%; công nghiệp – xây dựng tăng 10,4% (công nghiệp +10,4%, xây dựng +9,9%), dịch vụ tăng 6,9%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ; cơ cấu kinh tế ước đạt 15,7% – 53,1% – 31,2% (năm 2015 là 16,1% – 52,8% – 31,1%).

Đóng góp vào tăng trưởng chung 7,9%, nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản làm tăng 0,3 điểm%; công nghiệp, xây dựng đóng góp 5,5 điểm% (trong đó, công nghiệp đóng góp 5,1 điểm%, xây dựng đóng góp 0,4 điểm%); dịch vụ đóng góp 2,1 điểm%.

Ngành xây dựng là một ngành có mức tăng trưởng cao và ổn định trong những năm gần đây, ngày càng chiếm tỷ trọng cơ cấu cao trong nền kinh tế của tỉnh Hải Dương nói riêng và của cả nước nói chung. Trong năm 2017, ước tính ngành xây dựng của tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục đà tăng trưởng với mức tăng hơn 10% so với năm 2016.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần 1369 tự hào là doanh nghiệp có mức tăng trưởng tốt và đóng góp không nhỏ vào mức tăng trưởng của ngành xây dựng tỉnh. Năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, phấn đấu trở thành công ty xây dựng số 1 khu vực Miền Bắc.

– Theo CPXD 1369 –

Hotline: 0220 389 1898