Đóng

Thông tin 1369

Thông tin 1369, Tin thị trường, Tin tức

Kế hoạch ngành xây dựng Việt Nam 2017

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 ngành Xây dựng. Hội nghị đánh giá tiềm năng của ngành xây dựng trong năm 2017 là rất to lớn, được chính phủ đặc biệt quan tâm và đưa ra nhiều chính sách khai thác đúng tiềm năng của ngành này.

Kế hoạch ngành xây dựng 2017: tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Theo thống kê của Tổng cục thống kê Việt Nam, năm 2016 nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng GDP là 6.21%. Mức tăng chậm lại năm nay xếp Việt Nam ở vị trí sau Ấn độ, Trung Quốc và Philippines.

Trong bối cảnh trong nước gặp nhiều khó khăn, các ngành nông nghiệp và thủy sản bị ảnh hưởng nhiều do hạn hán và xâm nhập mặn, gặp sự cố môi trường biển biển thì ngành xây dựng lại tăng trưởng ở mức khá với mức tăng 10%.

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 ngành Xây dựng, Theo báo cáo của Bộ xây dựng, trong năm qua đã đạt được một số thành tích sau:

Năm 2016, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu của ngành Xây dựng duy trì được mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ngành Xây dựng năm 2016 theo giá hiện hành ước đạt khoảng 1.089,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2015 đạt 104% kế hoạch năm ; tính theo giá so sánh năm 2010 đạt khoảng 862,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2015. Theo giá so sánh năm 2010, giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng năm 2016 đạt khoảng 189,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 6,19% GDP cả nước (năm 2015 chiếm 5,97% GDP).

Cùng với đó, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 36,6%, tăng 0,9% so với năm 2015, đạt 99,5% kế hoạch năm; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 75%, tăng 3% so với năm 2015, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 35%, tăng 2% so với năm 2015, đều đạt kế hoạch năm; Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 83,5%, tăng 2,0% so với 2015, đạt 102% kế hoạch năm; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 85%, tương đương với 2015, đạt kế hoạch năm; Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 23,5%, giảm 1,5% so với 2015, đạt 102% kế hoạch năm; Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,8 m2 sàn/người, tăng 0,8 m2 sàn/người so với 2015, đạt 101% kế hoạch năm. Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 75,21 triệu tấn, tăng 3,5% so với năm 2015, đạt 102% kế hoạch năm…

Tại hội nghị đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại như: Chất lượng hoàn thiện công trình xây dựng chưa tốt, chất lượng sử dụng, vấn đề cháy nổ chưa đảm bảo, nhiều công trình xuống cấp nhanh, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, an toàn tính mạng người dân. Nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên chính là việc kiểm soát từ khâu quy hoạch, dự án chưa chặt chẽ, công trình chưa đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn vẫn được đưa vào xây dựng, sử dụng. Đặc biệt là vấn đề cháy nổ, Bộ Xây dựng cần phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, tình trạng thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng tại một số công trình rất nghiêm trọng, giá tăng cao nhiều so với công trình tương ứng. Việc này không thể coi nhẹ; Quản lý phát triển đô thị vẫn lúng túng trong việc tổ chức bộ máy quản lý đô thị; Cấu trúc thị trường BĐS được quan tâm nhưng tình trạng lệch pha cung-cầu tăng,…

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đề nghị Bộ Xây dựng cần tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh BĐS; Hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật trong đầu tư xây dựng, nhân tố quyết định trong đầu tư, thất thoát, lãng phí, kiểm soát thất thoát lãng phí từ chất lượng công trình; Phối hợp với các địa phương, gắn với việc xây dựng tái cấu trúc ngành sản xuất, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng cường sự kiểm soát của nhà nước trong đầu tư xây dựng.

Trong năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Xây dựng tập trung vào lĩnh vực nhà ở xã hội bao gồm: nhà thu nhập thấp đô thị, nhà cho công nhân KCN, khu chế xuất, khu kinh tế, nhà ở cho người nghèo nông thôn, người có công, nhà ở phòng chống thiên tai vùng ĐBSCL, bão lũ miền Trung,…

Tiếp tục quản lý có hiệu quả lĩnh vực VLXD, rà soát lại quy hoạch xi măng; Kiểm soát đầu tư phát triển VLXD, tập trung phát triển VLXD mới, chọn DN có năng lực, kinh nghiệm trong đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, công nghệ vật liệu mới; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa các DN nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát lại chức năng nhiệm vụ, rà soát lại bộ máy, bố trí con người, đẩy mạnh cải cách hành chính. Các đơn vị sự nghiệp ngành Xây dựng gắn nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu thị trường, tránh tình trạng đào tạo ra nhưng không sử dụng; tăng cường tính tự chủ về tài chính,…

Nhiệm vụ trọng tâm

Về những nhiệm vụ trong năm 2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, toàn ngành Xây dựng sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra: tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 37,5%; tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%, quy hoạch chung đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 78%, quy hoạch chi tiết 1/500 đạt khoảng 38%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%; Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 84 – 85%, thất thoát, thất thu nước sạch giảm xuống còn 23%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 85,5-86%; Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 23,4 m2sàn/người; Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ đạt khoảng 78 – 80 triệu tấn; Giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành theo giá hiện hành tăng khoảng 10% so với năm 2016.

Để đạt được những chỉ tiêu đó, Bộ Xây dựng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, trong đó: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, trong đó trọng tâm là xây dựng dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Kiến trúc; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng công trình, an toàn trong thi công xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ tập trung tổ chức thực hiện đưa Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn vào cuộc sống – tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán, rả soát sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; quản lý, kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường BĐS, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; khắc phục lệch pha cung – cầu, phát triển đa dạng các loại hàng hóa BĐS nhà ở; đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở xã hội cho thuê; tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển vật liệu xây dựng; tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng; nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tích cực phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

– Theo Báo Xây Dựng –

Hotline: 0220 389 1898