Đóng

Tin thị trường

Tin thị trường, Tin tức

Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương tháng 5/2017

Liên Sở tài chính – Xây dựng tỉnh Hải Dương vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 5/2017.

Theo đó mức giá Vật liệu xây dựng công bố là mức giá phổ biến bình quân trong tháng 5 năm 2017 tại nơi tiêu thụ tập trung trung tâm các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Hải Dương.

Mức giá vật liệu xây dựng trong công bố chưa bao gồm thuế VAT, được sử dụng làm cơ sở để các chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách quyết định việc xác định giá xây dựng công trình.

Chi tiết xem tại Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương tháng 5/2017

Hotline: 0220 389 1898