Đóng

Tin thị trường

Tin thị trường, Tin tức

Bộ GTVT cho phép áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng

Ngày 6/6, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định số 1745/QĐ-BGTVT về việc áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô.

Theo đó, Bộ GTVT cho phép áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô.

Bộ GTVT lưu ý, việc áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô phải tuân thủ “Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô” ban hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2016 của Bộ GTVT.

Công nghệ cào bóc tái chế nguội tại chỗ kết cấu mặt đường đang được áp dụng rộng rãi tại các nước tiên tiến trên thế giới
Trước đó, ngày ngày 23/5/2016, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ban hành Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô.

Quy định kỹ thuật này quy định những yêu cầu cơ bản về vật liệu, công tác thiết kế, thiết bị, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ sử dụng chất kết dính xi măng hoặc xi măng kết hợp với nhũ tương nhựa đường (tái sinh nguội tại chỗ) để làm lớp mỏng đường cấp cao chủ yếu Al (theo 22TCN211-06) hoặc mặt đường cấp cao thứ yếu A2 (theo 22TCN211-06) trong kết cấu áo đường ô tô và sân bay.

Công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ được dùng để sửa chữa, cải tạo và nâng cấp các kết cấu áo đường mềm cũ có sử dụng lớp móng cấp phối đá dăm hoặc cấp phối thiên nhiên, sau một thời gian khai thác bị xuống cấp hoặc hư hỏng, phát sinh các biến dạng như: nứt, lún, vệt hằn lún bánh xe, ổ gà,… ảnh hưởng tới chất lượng khai thác và an toàn giao thông.

Chiều dày lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn), trường hợp sử dụng chất gia cố là xi măng kết hợp với nhũ tương nhựa đường, chiều dày tối đa không quá 30 cm, khi chiều dày lớn hơn 20cm đến 30cm thì phải áp dụng phương pháp thi công hai hành trình hoặc phải sử dụng lu đầm tải trọng nặng, lu có vấu chân cừu đe đảm bảo lớp vật liệu có độ chặt đồng đều theo chiều sâu; trường hợp sử dụng chất gia cố là xi măng, chiều dày không quá 20cm…

Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3191/QD-BGTVT ngày 14/10/2015 ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô.

VLXD.org (Nguồn: Bộ GTVT)
Hotline: 0220 389 1898