Đóng

Thông tin 1369

Thông tin 1369, Tin tức

Niềm vui của các Cổ đông CTCPXD 1369 là hoàn toàn có cơ sở

Công ty CPXD 1369 mới công bố kết quả nghiên cứu vĩ mô ngành vật liệu xây dựng 2016 và dự báo 2017. Ngành vật liệu xây dựng 2016 nhìn chung đạt được mức tăng trưởng ổn định trong giai đoạn kinh tế được đánh giá gặp nhiều khó khăn, dự báo trong năm tới ngành này sẽ tăng trưởng tốt và đóng vai trò lớn vào sự thúc đẩy của nền kinh tế. Trên đà kinh tế tăng trưởng trở lại, Công ty CPXD 1369 có lợi thế chủ động đầu vào sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, đáp ứng kỳ vọng của các Cổ đông của Công ty.

Tải báo cáo chi tiết tại thư mục tài liệu; hoặc tại đây.

Hotline: 0220 389 1898