Đóng

Thông tin 1369

Thông tin 1369, Thông tin báo chí, Tin tức

Đại hội cổ đông bất thường 2020

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, ngày 01/08/2020 vừa qua tại Hải Dương, Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã cổ phiếu: C69) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, ngày 01/08/2020 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã cổ phiếu: C69) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020. Với sự nhất trí cao, ĐHĐCĐ đã Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Xây dựng 1369 thành lập ngày 15/8/2003 theo GCNĐKKD số 0800282385 so Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Dương cấp, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 25/10/2019

Tổng số cổ đông được mời dự họp là 691 cổ đông, đại diện 15.000.000 cổ phần của công ty, tương ứng với 15.000.000 phiếu quyền biểu quyết. Số đại biểu là cổ đông và được ủy quyền có mặt tại đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 10.495.267 cổ phần, chiếm 69,97% tổng số phiếu biểu quyết. Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại sau 99 ngày cả nước không có ca mắc mới nên công tác kiểm soát dịch bệnh được tuân thủ nghiêm ngặt trong suốt thời gian diễn ra đại hội với việc chuẩn bị sẵn sàng nước rửa tay khô, khẩu trang mới, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu các cán bộ và cổ đông đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra đại hội…

Chủ tịch HĐQT Lê Minh Tân phát biểu về lý do tổ chức Đại hội

Báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, ban lãnh đạo Công ty CPXD 1369 nhấn mạnh năm 2020 được xem là một năm khó khăn với thế giới và Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: làm chậm tiến độ triển khai xây dựng các dự án; hoạt động xuất nhập khẩu cũng tăng trưởng chậm hơn so với kế hoạch đặt ra đầu năm do các đối tác nước ngoài của công ty đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số đơn hàng đã được ký kết từ trước khi dịch bệnh diễn ra cũng đều phải điều chỉnh ngày giao hàng .v.v nhưng toàn thể công ty vẫn nêu cao quyết tâm đồng lòng khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đặt ra. Cụ thể, công ty đã đạt được những kết quả khả quan so với các doanh nghiệp cùng ngành trong giai đoạn này như: doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 138 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.3 tỷ đồng, biến động không nhiều so với cùng kỳ năm trước; bảo toàn công ăn việc làm và thu nhập cho toàn thể cán bộ; cân đối và quản trị tốt tài chính cũng như hoạt động kinh doanh; triển khai kế hoạch chia cổ tức, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông theo đúng kế hoạch đặt ra cũng như chủ động với các giải pháp vượt qua giai đoạn khó khăn chung của thị trường.

Bên cạnh đó, với triển vọng phát triển và tiềm lực sẵn có, tầm nhìn và chiến lược cùng với quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, tập thể ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn lực sẵn sàng triển khai kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới đã thuyết phục Đại hội đồng cổ đông nhất trí “Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ” với 3 nội dung chính:

  • Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
  • Thông qua các tiêu chí xét chọn nhà đầu tư, trong đó có 01 nhà đầu tư được mua trên 10% số lượng cổ phiếu và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư khác.
  • Thông qua nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được nếu trong phương án phát hành.

Tổng Giám đốc Lê Tuấn Nghĩa trình bày về thực trạng công ty, kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu và kế hoạch sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành

Từ trái qua phải: Phó Chủ tịch HĐQT Vương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Lê Minh Tân, Tổng Giám đốc Lê Tuấn Nghĩa

Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết

Kết quả bỏ phiếu đã đạt được tỷ lệ đồng thuận cao từ phía cổ đông thông qua “Phương án Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ”. Cụ thể như sau:

  • Số phiếu biểu quyết thông qua là 15 phiếu, tương ứng 10.423.257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99%
  • Sô phiếu biểu quyết không thông qua là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
  • Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2 phiếu, tương ứng 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1%

2 nội dung còn lại cũng được các cổ đông nhất trí cao.

Các cổ đông biểu quyết công khai

Ông Vương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu kết thúc Đại hội

Kết thúc đại hội thành công tốt đẹp, kế hoạch của công ty được thông qua với sự nhất trí cao của các cổ đông tham gia. Với kế hoạch trên, Công ty sẽ có nguồn vốn cần thiết giúp giải quyết nhu cầu vốn hiện tại nhằm đảm bảo nguồn lực triển khai kế hoạch kinh doanh và là điểm tựa phát triển mạnh trong những năm tiếp theo.

Tập thể lãnh đạo, cổ đông và cán bộ công nhân viên của công ty

Cùng chúc cho công ty phát triển bền vững, sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao, mang lại giá trị cho các cổ đông, đóng góp vào nguồn thu ngân sách của địa phương và mang lại thu nhập ổn định cho người lao động.

Tác giả bài viết: CPXD1369

Nguồn tin: CPXD1369

Hotline: 0220 389 1898