Đóng

Thông tin 1369

Thông tin 1369, Thông tin báo chí, Tin tức

Công ty cổ phần xây dựng 1369 trước thềm niêm yết HNX

Các chỉ số tài chính đều đạt mức được kỳ vọng, có sự tăng trưởng tốt, phản ánh doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, tăng trưởng mạnh, hiệu quả quản lý hoạt động cao và luôn được cải thiện. Dự báo sau khi niêm yết sàn HNX, bước vào sân chơi lớn với tiềm năng to lớn, Công ty này sẽ phát triển một cách vượt bậc.

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tiền thân là Hợp tác xã Tân Sơn, chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần theo Quyết định ngày 15/8/2003, Hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0800282385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 15/8/2003

Hoạt động chính của công ty là mua bán các loại nguyên vật liệu xây dựng; Khai thác, xây nghiền và vận chuyển đá vôi; XD công trình. Trải qua một thời gian hoạt động, với việc liên tiếp trúng thầu thi công nhiều công trình lớn nhỏ trên địa bàn địa phương và các tỉnh lân cận, Hoạt động khai thác đạt công suất cao, các hợp đồng xuất khẩu đá vôi với các đối tác nước ngoài lớn liên tục được ký và thực hiện.

Công ty không ngừng phát triển và lớn mạnh, đến nay Công ty đã đạt quy mô vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong quá trình phát triển Công ty đã tạo được tiếng vang tốt không chỉ đối với các Đối tác, Khách hàng, mà còn tạo được Uy tín tốt đối với nhân dân địa phương và các nhà đầu tư, và đã thu hút được hơn 130 Cổ đông.

Ngày 19/09/2016, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chính thức chấp thuận Công ty cổ phần 1369 trở thành Công ty đại chúng, Đến nay Công ty cũng đã hoàn thiện những công đoạn cuối cùng và chuẩn bị niêm yết sàn HNX. Trước thềm niêm yết 1369 được đánh giá có tiềm năng rất lớn với rất nhiều dự án đã được ký kết và triển khai như:

Xây dựng nhà máy gạch Tuynel với Công ty TNHH gạch ngói Kim Thành Quảng Ninh vào Năm 2015 trị giá 25.503.910.000

Công trình xây dựng hạ tầng khu A cho Công ty TNHH Hoa Nhàn vào Năm 2014 trị giá 5.448.703.999

Công trình xây dựng hạ tầng khu A cho Công ty TNHH Hoa Nhàn vào Năm 2015 trị giá 9.368.635.000

Công trình xây dựng hạ tầng khu A cho Công ty TNHH Hoa Nhàn vào Năm 2016 trị giá 2.063.284.000.

Xây dựng 6 lò đốt dầu cho CTCP Phúc Đạt vào Năm 2014 trị giá 1.351.327.621

Đầu tư xây dựng cụm nghiền xi 7 tấn cho Công ty cổ phần Phúc Đạt vào Năm 2015 trị giá 15.727.835.647

Đầu tư xây dựng cụm nghiền xi 7 tấn cho Công ty cổ phần Phúc Đạt vào Năm 2015 trị giá 18.152.649.000

Công trình nhà Việt Nhật cho Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nhật vào Năm 2015 trị giá 6.685.738.182

Công trình nhà Việt Nhật cho Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nhật vào Năm 2016 trị giá 9.313.773.636

Nhà máy gạch Tuynel cho Công ty TNHH gạch ngói Kim Thành Quảng Ninh vào Năm 2015 trị giá 5.263.328.000

Đầu tư xây dựng nâng cấp cụm nghiền sàng đá số 1- XN đá thống nhất với CN Công ty CPXD ĐÔng Hải Quảng Ninh- XN đá thống nhất vào Năm 2016 trị giá 3.006.497.723.

Các dự án chuẩn bị được triển khai trong giai đoạn sắp tới bao gồm:

Thi công hạ tầng khu đô thị – thương mại Cầu Sến, Uông Bí, Quảng Ninh cho Công ty TNHH Hoa Nhàn vào 6 tháng cuối năm 2016 trị giá 18.000.000.000

Thi công xây dựng, lắp đặt cụm nghiền sàng đá cho Xí nghiệp đá Thống Nhất vào Quý III/2016 trị giá 8.000.000.000

Thi công xây dựng dây truyền 3 nhà máy gạch Tuynel cho Công ty TNHH gạch ngói Kim Thành, Quàng Ninh vào 6 tháng cuối năm 2016 trị giá 25.000.000.000.

Doanh thu tăng trưởng đều qua các năm, Năm 2015 doanh thu đạt 87,5 tỷ đồng tăng hơn 40% so với năm 2014, năm 2016 Doanh thu đạt gần 143 tỷ đồng, đạt tăng trưởng gần 65% so với 2015 cho thấy doanh nghiệp đang có mức tăng trưởng doanh thu rất tốt. Doanh thu của Công ty tập trung chủ yếu ở doanh thu công trình xây dựng, Doanh thu bán hàng, và doanh thu cung cấp dịch vụ. Doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu Bán hàng hơn 51%. Doanh thu từ công trình xây dựng chiếm 35%.

Lợi nhuận của Công ty cũng tăng trưởng đều qua các năm, năm 2015 lợi nhuận sau thuế đạt 1,444 tỷ đồng, năm 2016 lợi nhuận sau thuế đạt 2,17 tỷ tăng 50% so với năm 2015. Kết quả kinh doanh cho thấy hiệu quả trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Cơ cấu lợi nhuận cũng tương tự như cơ cấu doanh thu, lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động bán hàng, công trình xây dựng, cung cấp dịch vụ. Tập trung lớn nhất vẫn là từ hoạt động bán hàng.

Tổng nguồn vốn tăng trưởng qua các năm, đạt trên 53 tỷ năm 2013, trên 60 tỷ năm 2014, trên 92 tỷ năm 2015. Trong năm 2016, Công ty đã có sự tăng trưởng về vốn chủ sở hữu từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, nguồn vốn tăng lên được bổ sung vào vốn lưu động, cơ cấu lại nợ và mua sắm máy móc thiết bị chuẩn bị cho việc đón nhận các dự án lớn trong giai đoạn sắp tới. Từ đó tổng giá tri tài sản Công ty đã tăng từ 92 tỷ lên 119,72 tỷ đồng tăng 30,1% so với năm 2015.

Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/ nợ ngắn hạn là 1.73 tăng 1.39 lần so với năm 2015, chứng tỏ năm 2016 khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty đã tốt hơn rất nhiều so với năm 2015,. Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ/hàng tồn kho là 1.72 tăn 10.11 lần so với năm 2015 chứng tỏ hàng tồn kho của công ty ở mức thấp so với tài sản của công ty.

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn như hệ số nợ/tổng tài sản ở mức thấp chỉ là 0.56 bằng 0.71 lần so với năm 2015 và chỉ tiêu hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cũng ở mức thấp là 1.29%, bằng 0.36 lần so với năm 2015. Hai chỉ số nêu trên thấp chúng tỏ hai điều, thứ nhất, so với với tải sản của công ty thì nợ của công ty là rất thấp dẫn đến việc khả năng thanh toán nợ tốt của công ty; thứ hai, so với năm 2015 thì khoản nợ của công ty đã giảm xuống đáng kể và năm trong mức an toàn. Điều này có được do công ty đã phát hành thêm cổ phiếu và sử dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các chỉ số tài chính của Công ty đều đạt mức được kỳ vọng, và có sự tăng trưởng tốt. Điều này phản ánh đây là một doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, tăng trưởng mạnh, hiệu quả quản lý hoạt động cao và luôn được cải thiện. Dự báo sau khi niêm yết sàn HNX, bước vào sân chơi lớn với tiềm năng to lớn, Công ty cổ phần xây dựng 1369 có thể sẽ phát triển một cách vượt bậc.

– Theo CPXD 1369 –

Hotline: 0220 389 1898