Đóng

Thông tin 1369

Thông tin 1369, Tin tức

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngày 27/03/2020, Công ty cổ phần xây dựng 1369 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Khách sạn Purple Lotus, có địa chỉ số 232 Đường Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Ngày 27/03/2020, Công ty cổ phần xây dựng 1369 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Khách sạn Purple Lotus, có địa chỉ số 232 Đường Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Tính đến thời điểm 12/03/2020, tổng số cổ đông của công ty là Cổ đông, đại diện 15.000.000 cổ phần của công ty, tương ứng với 15.000.000 phiếu quyền biểu quyết. Số đại biểu là cổ đông và được ủy quyền có mặt tại đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 10.970.607 cổ phần, chiếm 73,1% tổng số phiếu biểu quyết. Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1369, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, mọi cá nhân khi ra vào phòng họp đều bắt buộc kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh tay bằng nước rửa tay khô và đeo khẩu trang trong suốt quá trình đại hội diễn ra. Nước rửa tay khô và khẩu trang y tế được doanh nghiệp chuẩn bị và cung cấp miễn phí ngay tại bàn đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông. Doanh nghiêp chung sức cùng cả nước ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.

Ông Phạm Tiến Quỳnh- Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày về công tác kiểm tra tư cách cổ đông trong phần khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do tình hình dịch bệnh và những lệnh hạn chế di chuyển, nhiều cổ đông ở xa không thể tham gia được cuộc họp mà ủy quyền cho những người có khả năng. Vì vậy Đại hội năm nay ít người tham dự hơn mọi năm nhưng vẫn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Từ trái qua phải: Ông Lê Tuấn Nghĩa (Tổng Giám đốc), ông Lê Minh Tân (Chủ tịch Hội đồng quản trị), ông Vương Anh Tuấn (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Ông Lê Tuấn Nghĩa đang báo cáo về tình hình hoạt động và phương hướng phát triển, kế hoạch kinh doanh của năm tới.

Năm nay, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh của năm với lực kéo mạnh từ lĩnh vực xuất khẩu. Doanh thu từ lĩnh vực xuất khẩu của công ty đạt 388 tỷ, bằng 382,8% so với năm trước, chiếm gần một nửa Tổng doanh thu của công ty. Đứng thứ 2 trong tỷ trọng doanh thu của công ty là lĩnh vực xây dựng, tăng trưởng gần 25%, đạt 81 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng doanh thu. Hai lĩnh vực còn lại của công ty là Bất động sản và Thương mại cũng đều tăng trưởng ấn tượng so với năm trước. Trong năm nay, xuất khẩu vẫn được xác định là mũi nhọn của công ty. Những lĩnh vực còn lại được đặt ra mục tiêu phù hợp do sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh.

Ông Vương Anh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2019. Cùng với đó là báo cáo về tình hình sử dụng vốn và sửa đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chủ tịch Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT giải đáp thắc mắc của các cổ đông và người được ủy quyền về phương hướng và kế hoạch hoạt động của công ty năm 2020.

Kế hoạch của công ty nhận được sự ủng hộ và đồng ý của 100% số cổ đông và người được ủy quyền.

Các cổ đông bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phân xây dựng 1369 đã diễn ra tốt đẹp và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của công ty có sự đồng thuận tuyệt đối từ các cổ đông. Đại hội bế mạc vào 11h00 cùng ngày với sự hân hoan và niềm tin lớn của những người tham gia về một năm mới thắng lợi dù có nhiều cản trở, chông gai do tình hình dịch bệnh khó lường và sự thất thường của tình hình kinh tế thế giới. Cùng chúc cho Công ty 1369 một năm tài chính thắng lợi, hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao, đem lại giá trị lớn lao cho cổ đông, cộng đồng và người lao động.

Hotline: 0220 389 1898