Đóng

Công bố thông tin

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Công ty đã nhận được quyết định số 216/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp nhận niêm yết cổ phiếu C69 của công ty cổ phần Xây dựng 1369. Ngày 30/3/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký quyết định chấp thuận […]

Hotline: 0220 389 1898