Đóng

Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 • Tên dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Quy mô dự án: 8,52 ha.
 • Quy hoạch sử dụng đất
 • Tiện ích:
 • San nền:
 • Hạng mục cây xanh:
 • Hạng mục giao thông:
 • Hạng mục hào kỹ thuật:
 • Hạng mục cấp nước:
 • Hạng mục TNM, TNT:
 • Hạng mục hồ điều hòa:
 • Hạng mục điện chiếu sáng:
 • Hạng mục cấp điện:
 • Hạng mục ngoài ranh giới:
 • Hạng mục lắp đặt trạm biến áp và đấu nối cấp điện
 • Tiến độ dự án: Đã hoàn thành
Hotline: 0220 389 1898