Đóng

Danh mục

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thi công xây dựng dây chuyền 3 nhà máy gạch Tuynel cho công ty TNHH Gạch ngói Kim Thành trị giá 25 tỷ đồng

Sau những công trình đã thi công xây dựng cho công ty TNHH Gạch ngói Kim Thành – Quảng Ninh, 1369 tiếp tục nhận được sự tin tưởng của đối tác và ký được hợp đồng tiếp tục xây dựng mở rộng nhà máy gạch. Vào những ngày đầu tháng 4/2017, Công ty Cổ phần […]

Hotline: 0220 389 1898