Dự án Khu dân cư số 3 , phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa

Tên dự án: Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Quy mô: 56,33ha Quy hoạch sử dụng...