Đóng

Thông tin 1369

Thông tin 1369, Tin tức

C69 – Thông báo gia hạn họp ĐHCĐ

Mùa Đại hội Cổ đông đang làm nóng bầu không khí của thị trường cổ phiếu, Tuy nhiên Công ty CPXD 1369 là một trong số ít làm nhiệt độ của thị trường bớt nóng, do Công ty đang tập trung tổng lực cho các dự án trọng điểm, hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn gấp rút nên đã ra thông báo xin hoãn lịch ĐHCĐ.

Tải quyết định tại đây.

Hotline: 0220 389 1898