Đóng

Thông tin 1369

Thông tin 1369, Tin tức

Báo cáo vĩ mô nền kinh tế 2016 và dự báo 2017

Công ty CPXD 1369 công bố kết quả nghiên cứu vĩ mô nền kinh tế 2016. Theo kết quả phân tích nền kinh tế đang có những dấu hiệu phục hồi khả quan, đặc biệt nhóm ngành vật liệu xây dựng đang có những diễn biến rất tích cực, dự báo năm 2017 sẽ còn tăng trưởng tốt hơn nữa, đây sẽ là động lực tốt để thúc đẩy nhưng Công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và xây dựng mà có lợi thế chủ động đầu vào như Công ty CPXD 1369 phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Tài liệu công bố kết quả phân tích vĩ mô đến tháng 10 năm 2016

Hotline: 0220 389 1898